ย้อนรอยจักรวรรดิไบแซนไทน์แห่งโรมัน

วิชา ประวัติศาสตร์ ส32170

ครูที่ปรึกษา ครูอรวรรณ  กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับจักรวรรดิไบแซนไทน์แห่งโรมัน

1. สถานที่ที่เรียกว่า”ฟอรัม”สามารถมองเห็นอะไรได้บ้าง?

2. ศูนย์กลางของจักรวรรดิอยู่ที่ไหน และ เรียกว่าอะไร?

3. คริสตจักรออร์ทอดอกซ์แบ่งเป็นคริสตจักรย่อยๆมีอะไรบ้าง?

4. การเริ่มต้นของจักรวรรดิแบไซนไทน์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

5. ทำไมจึงเกิดสงครามแบไซน์ไทน์ขึ้น?

โฆษณา